این هنرمند روی کتاب ها کنده کاری های خاصی انجام میدهد که درنوع خود بسیار زیبا و باورنکردنی هستند. تا به حال هنرنمایی های مختلفی با کتاب دیده ایم ولی مهمترین و البته زیباترین آن ها به دست "لارام" انجام می شود.او ساعت ها زمان خود را صرف درست کردن این کنده کاری های سه بعدی روی کتاب می کند. او روی کتاب ها فضاهایی مانند جنگل، دریا و یا غارهای مختلف را بازسازی می کند. این هنرمند قصد دارد آثارش را برای فروش در نمایشگاهی قرار دهد.